Fjernvarmeudbygningen i Hvidovre stoppes midlertidigt.

Hvidovre Kommune og Hvidovre Fjernvarmeselskab Amba (HFS) har fælles drøftelser om fjernvarmens udbygning i Hvidovre Kommune. Begge parter støtter fjernvarmens udbredelse i Hvidovre kommune, så kommunen kan få reduceret CO2-emmissionerne fra olie og naturgas mest muligt og dermed fremstå som en førende klimakommune. For de forbrugerstyrede fjernvarmeselskaber handler det også om, at jo flere, der er med i fjernvarmen, jo billigere bliver det for alle.

Derfor er der i 2012 udarbejdet en fælles udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre, der er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Igennem de sidste 5 år har HFS fået tilsluttet mange tidligere olie- og naturgaskunder til fjernvarmen, og der er mange, der fortsat venter på at blive tilsluttet fjernvarme.

Desværre følger fjernvarmeprisen ikke helt med udviklingen i naturgasprisen. Set over årene har fjernvarmen været i stand til at holde fjernvarmeprisen på et stabilt niveau med meget små prismæssige udsving. Når fjernvarmeprisen holdes på et stabilt niveau, betyder det, at prisnedsættelser på især naturgassen slår igennem i forhold til fjernvarmeprisen og i forhold til de investeringer, der skal foretages ved konverteringen til fjernvarme. I øjeblikket indebærer det, at fjernvarmeprisen og naturgasprisen stort set er identiske for den enkelte varmeaftager i Hvidovre. Fjernvarmeprisen er dog mindre påvirkelig over for politiske strømme, der kan påvirke energipriserne internationalt set, fordi fjernvarme kan produceres fra mange energikilder som vindmøller, solvarme, flis m.fl. og dermed tilpasses den billigste energikilde. Derfor er fjernvarme den langsigtede samfundsmæssige og prisbillige investering.

Generelt har der været et fald i brændselspriserne. Når brændselsprisernes sænkning ikke er slået igennem på fjernvarmeprisen, skyldes det, at det kommunalt ejede Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), der leverer fjernvarmen til de enkelte fjernvarmeselskaber, har en stigende fastafgift. Fastafgiften fastsættes efter udgifterne til VEKS’ afskrivninger, forrentning af lån m.m.. VEKS har haft og har mange projekter, der har og vil få konsekvenser på fastafgiftens størrelse. Fastafgiftens stigning er årsagen til, at den samlede fjernvarmepris ikke er faldet sammen med de generelle brændselspriser men holdt på samme niveau.

En række fjernvarmeselskaber på vestegnen, herunder HFS, har pt. indgivet 2 klagesager til Energitilsynet, hvor selskaberne har rejst tvivl om VEKS’ prissætning, navnlig vedrørende fastafgiften. Det er fjernvarmeselskabernes fælles netværk NetVarme, der fører sagerne. 

Indtil klagesagerne er endeligt afgjort, og indtil navnlig naturgasprisen har fundet et andet niveau, er HFS i den situation, at selskabet er nødt til midlertidigt at stoppe fjernvarmeudbygningen i nye områder i Hvidovre. HFS vil dog holde et vågent øje med fremtidige muligheder for en fortsættelse af fjernvarmeudbygningen og informere offentligt herom, når mulighederne byder sig.
Både Hvidovre Kommune og HFS beklager selvsagt denne udvikling.

09-01-2018 

 

Udskriv Email

Info om fjernvarme

Se status på fjernvarmen i dit område og læs mere hvor vi har udbygget og hvor vi vil udbygge.

Læs mere ... 

Kontakt os

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/ EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1
2650 Hvidovre

Mandag til torsdag: 09:00 - 16:00
Fredag: 09:00 - 15:00

Tlf. 36 38 38 00, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

test

Vagt-telefonen: 36 78 73 68

Ved alvorlige driftsstop uden for normal arbejdstid, kan der ringes til den bemandede vagttelefon, fx: manglende varmeforsyning, brud på forsyningsledninger eller oplysninger i forbindelse med ledningsarbejder.