Erfaringer fra andre

 

Fra oliekunde til fjernvarmekunde: ”Vi fik en stor besparelse på varmeregningen”

”Vi har haft positive oplevelser med fjernvarmen hele vejen igennem. Før havde vi et gammelt oliefyr fra 1978. Vi slog derfor til med det samme, da vi blev tilbudt at købe fjernvarmens pakkeløsning.”

”Det første år med fjernvarme har besparelsen været helt vild. Vi sparede rigtig meget på vores varmeregning. Hver dag aflæser jeg varmeforbruget om morgenen, og jeg bliver tit overrasket over hvor lidt vi bruger.”

”Udover at spare på varmeregning, så har vi også opnået besparelser på vores elregning, da vores pumpe på det gamle oliefyr konstant kørte. Jeg vidste ikke, at vi ville spare på vores elregning ved at konvertere til fjernvarme, så det var en dejlig overraskelse.”

”I dag har vi haft fjernvarme i to år, og der er ikke blevet fyldt vand på en eneste gang, hvorimod vi ofte skulle fylde vand på det gamle oliefyr. Jeg synes også at det er dejligt, at man ikke kan høre fjernvarmeunitten. Det kunne vi før med det gamle oliefyr, når vi fx sad inde i stuen.” 

Citat fra en fjernvarmekunde i Strandmark Vest

Fjernvarmeunit oliekunde fra Strnadmark Vest

Fjernvarmeunit 

 

 

Fra elkunde til fjernvarmekunde: ”Vores varmeomkostninger falder betydeligt”

"Da jeg fik et brev om, at fjernvarmen kom til Risbjergkvarteret, valgte jeg at besøge EBO Consult, der administrerer Hvidovre Fjernvarme, for at høre mere om hvilke muligheder, jeg havde. Jeg blev modtaget af en venlig medarbejder i EBO Consult, og jeg fortalte om vores situation – vi havde elvarme og havde ikke råd til at få installeret fjernvarme. Jeg fik forklaret, at vi kunne få et energi-lån til fjernvarmeinstallationen. Det eneste vi skulle gøre var at få tilbud fra tre store autoriseret VVS-firmaer til den indendørsinstallation, som kræves i konverteringen fra el til fjernvarme. Vi valgte derfor at sige ja tak til fjernvarmen.”

Ingen forskel i de månedlige udgifter

”Hele installationen har kostet ca. kr. 110.000,-. Selvom det er mange penge, forventer jeg ikke at kunne mærke en forskel i de månedlige omkostninger. At have elvarme koster ca. kr. 3000,- om måneden og ca. kr. 36.000,- om året. Med fjernvarme falder vores varmeomkostninger betydeligt. De penge vi sparer, bruger vi til at tilbagebetale energi-lånet. Vi kommer derfor ikke til at mærke en forskel i de månedlige udgifter.”    

Vi får et hus der er nemmere at sælge

”At få installeret fjernvarme, betyder også at vi får nemmere ved at sælge vores hus. For nogle år siden prøvede vi at sælge huset, men potentielle købere sagde nej pga. elvarmeinstallationen. De ville ikke købe et hus, hvor den årlige varmeregning var på ca. kr. 36.000,-. De havde desuden heller ikke mod på selv at starte konverteringen fra el til fjernvarme. Alt i alt, så holdte elvarmeinstallationen køberne væk.”

Citat fra en ny fjernvarmekunde i Risbjergkvarteret

Hvidovrevej 201

Reetablering efter etablering af fjernvarmestikledning 

 

 

Hvidovre Lokalbolig: ”Alle vil gerne have fjernvarme”

Ifølge Steen Johansen, der er indehaver og ejendomsmægler i Hvidovre Lokalbolig, er det generelle billede, at de fleste købere spørger ind til fjernvarme, når de kigger på hus: ” købere undrer sig ofte over, hvorfor der ikke er installeret fjernvarme, når det er tilgængeligt. I områder, hvor fjernvarmen ikke er tilgængelig endnu, får vi ofte spørgsmål om muligheden for at få det på sigt. Det er derfor ofte et stort ønske for folk at få fjernvarme, og tendensen er, at alle gerne vil have fjernvarme.”

Dette skal ses i lyset af, at fjernvarmen er en fremtidsinvestering: ”hvis et hus opvarmes af et olie- eller gasfyr, ved køberne at fyret på et tidspunkt skal udskiftes, men hvis et hus har fjernvarme, så behøver køberen ikke tænke over olie- eller gaspåfyldning samt udskiftning af fyret, og det er positivt for salget af huset. Mange købere foretrækker desuden fjernvarmen pga. sikkerheden, da det reelt set bare er opvarmet vand, og der er derfor ingen risiko for gasudslip."

Ejendomsmgler Lokalbolig

Steen Johansen fra Lokalbolig

 

 

 

Kontakt os

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/ EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1
2650 Hvidovre

Mandag til torsdag: 09:00 - 16:00
Fredag: 09:00 - 15:00

Tlf. 36 38 38 00, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

test

Vagt-telefonen: 36 78 73 68

Ved alvorlige driftsstop uden for normal arbejdstid, kan der ringes til den bemandede vagttelefon, fx: manglende varmeforsyning, brud på forsyningsledninger eller oplysninger i forbindelse med ledningsarbejder.