Oftest stillede spørgsmål

Her kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med fjernvarmeudbygningen i Hvidovre.
Kontakt os hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål.

Tilmelding i markedsføringsperioden
Kan jeg få fjernvarme, hvis der ikke er 5 på min vej, der tilslutter sig fjernvarmen?

Hvis du bor i et fjernvarmeområde, kan du godt få fjernvarme. For at få en pakkeløsning, skal min. 5 i dit område tilslutte sig fjernvarmen. Pakkeløsningen tilbydes kun i kampagneperioder.

Hvis jeg får lagt et stik ind til mit hus, hvornår skal jeg så senest have opsat en unit?

Senest tre måneder efter at stikket er lagt ind til dit hus, skal du have konverteret fra din nuværende opvarmningsform til fjernvarme.

Spørgsmål om tilmelding
Hvornår kommer der fjernvarme i udbygningsområderne?

Fjernvarmeudbygningen er midlertidig stoppet. Vi vil udsende markedsføringsmateriale til dig, når vi begynder at udbygge fjernvarme i dit område. Før vi kan udbygge fjernvarmenettet i dit område, skal der opnås en tilslutning svarende til min. 30 % af områdets varmeaftag. 

Hvornår kan jeg tilmelde mig fjernvarmen/underskrive en kontrakt om fjernvarmeleverance?

 

Hvis du bor i et eksisterende fjernvarmeområde, hvor Hvidovre Fjernvarme markedsfører med pakkeløsningen, kan du få en pakkeløsning til kr. 59.995,- hvis du tilmelder dig fjernvarmen i din kampagnemåned. Find ud af hvilken måned, der er din kampagnemåned ved at trykke her.

Bestilles pakkeløsningen udenfor din kampagnemåned, er det stadig muligt at få pakkeløsningen til kr. 65.000,-. Du kan ikke længere bestille pakkeløsningen efter november 2018.

Hvis du bor i et af de kommende udbygningsområder, vil du først kunne tilmelde dig/underskrive en fjernvarmeaftale når markedsføringen for dit område startes op. Vi kontakter alle i dit område pr. brev når fjernvarmen kommer til dit område.

Du kan dog allerede nu tilmelde dig vores nyhedsbrev her, hvor du kan følge med hvor langt udbygningsplanerne er.

 

Hvordan tilmelder jeg mig fjernvarmen?

Ved kontakt til vores kontor kan du få tilsendt en fjernvarmeaftale til underskrift.

Vi kan først registrere dit tilsagn om fjernvarme, når vi har en underskrevet aftale fra dig. Herefter vil dit tilsagn indgå i beregningen af de 5 minimumstilslutninger, der er et krav før fjernvarmen kan tilbyde dig pakkeløsningen.

Skal jeg selv oplyse kommunen at jeg får installeret fjernvarme?

Ifølge BBR er det ejerens pligt at meddele kommunen om enhver ændring i ejendommen, men Hvidovre Fjernvarme fremsender også oplysningerne til kommunen.

Kan jeg få fjernvarme når jeg i forvejen har elvarme?

Ja. Der kan installeres vandbåren varme i ejedommen. Prisen for denne installation skal indhentes individuelt.

Hvor meget binder jeg mig ved at underskrive en tilslutningsaftale?

Af aftalen fremgår det, at pakkeløsningen først kan tilbydes i dit område, når min. 5 tilslutninger er opnået. Hvis min. 5 tilslutninger ikke opnås inden markedsføringsperioden afsluttes, er begge parter igen fritstillet. Opnår vi de 5 tilslutninger inden markedsføringsperioden afsluttes, så er aftalen bindende og du vil blive ny fjernvarmekunde.

Pakkeløsning – tilbydes kun i forbindelse med markedsføringskampagner
Kan jeg få fjernvarme når jeg i forvejen har luftvarme?

Ja, men du kan ikke få "Pakkeløsningen". Der kan installeres en enhed som kan erstatte din luftvarme units, prisen for denne installering skal indhentes individuelt. 

Hvornår er sidste frist for tilmelding?

Som sådan er der ingen sidste tilmeldingsfrist, men pakkeløsningen tilbydes kun i kampagneperioder. Ved tilmelding er tilslutningsbidraget for parcelhuse i markedsføringsområder kr. 25.000,- inkl. moms og 31.250 inkl. moms for etageejendomme, uanset hvor langt der er fra skel til dit/din parcelhus/ejendom.

Hvis du bor i et eksisterende fjernvarmeområde, hvor Hvidovre Fjernvarme markedsfører med pakkeløsningen, så kan du få en pakkeløsning til kr. 59.995,- hvis du tilmelder dig fjernvarmen i din kampagnemåned. Find ud af hvilken måned, der er din kampagnemåned ved at trykke her.

Bestilles pakkeløsningen udenfor din kampagnemåned, er det stadig muligt at få pakkeløsningen til kr. 65.000,-. Du kan ikke længere bestille pakkeløsningen efter november 2018.

Hvornår kan jeg få pakkeløsningen?

Hvis du bor i et eksisterende fjernvarmeområde, hvor Hvidovre Fjernvarme markedsfører med pakkeløsningen, kan du få en pakkeløsning til kr. 59.995,- hvis du tilmelder dig fjernvarmen i din kampagnemåned. Find ud af hvilken måned, der er din kampagnemåned ved at trykke her.

Bestilles pakkeløsningen udenfor din kampagnemåned, er det stadig muligt at få pakkeløsningen til kr. 65.000,-. Du kan ikke længere bestille pakkeløsningen efter november 2018. 

Pakkeløsningen tilbydes kun i kampagneperioder, og er et tidsbegrænset og favorabelt tilbud til parcelhuskunder, der har olie eller naturgas. Parcelhuskunder med elvarme skal tage kontakt til Hvidovre Fjernvarmeselskab for at få et særegent tilbud.

Hvad koster det hvis fjernvarmeunit’en ikke kan placeres umiddelbart i nærhed af hvor fjernvarmestikket kommer ind i mit hus?

Fjernvarmestikket afsluttes i et ventilsæt der typisk placeres indvendig på en facadevæg. Hvis din fjernvarmeunit ikke kan/skal placeres i umiddelbar nærhed af ventilsættet, vil du have en ekstraudgift til rørføringen fra ventilsæt til fjernvarmeunit, som en tommelfingerregel skal du regne med et par hundrede kroner pr. løbende meter.

Når vi besøger din ejendom, vil du få en pris på de ekstra meter til indvendig rørføring.

Kan jeg få pakkeløsningen hvis jeg i dag har et solfangeranlæg installeret?

Ja – pakkeløsningen kan kombineres med solvarme, hvis du tilkøber en større varmtvandsbeholder. Tillægsprisen for en 200 L varmtvandsbeholder plus montage er kr. 9440,00 ekskl. moms.

Må jeg beholde mit nuværende fyr, som I demonterer, hvis jeg vælger pakkeløsningen?

JA – du er velkommen til at beholde dit fyr, som vi demonterer, i forbindelse med konverteringen til fjernvarme. Vi nedtager og fjerner dit gamle fyr som en del af pakkeløsningen, for at gøre konverteringen til fjernvarme så nem og ukompliceret som mulig, for dig som kunde. Ønsker du at beholde fyret, aftales dette når vi besøger din ejendom før etablering af stikket.

Ønsker du beholde det gamle fyr, skal du selv stå for at flytte det fra fyrrummet, efter det er nedtaget, og opbevare det på en betryggende måde.  Hvidovre fjernvarme og selskabets entreprenører kan på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle skader på fyret, opstået i forbindelse med nedtagning og flytning, samt eventuel forurening på din ejendom forvoldt af forkert opbevaring af fyret efter nedtagning, det er alene dit ansvar, hvis du ønsker at beholde dit gamle fyr.

Tilbydes der en pakkeløsning til bolig- og erhvervsejendomme?

NEJ – vi har ingen pakkeløsning til ejendomme med erhvervsformål og/eller lejligheder.

Er der nogen tillægsomkostninger hvis jeg vælger pakkeløsningen?

Nej – for langt de fleste parcelhusejere vil der ikke være yderligere udgifter forbundet med konvertering til fjernvarme end de kr. 59.995,-. Vi søger for levering af stikket, retablering af arealet der graves op, opsætning af ventilsæt (afsluttes typisk indvendig på en facadevæg), opsætning og tilslutning af fjernvarmeunit’en i umiddelbar nærhed af ventilsættet, levering af måler og trykprøvning af anlæg samt evt. afmelding og betalig af HMN naturgas stik.

Kan/skal fjernvarmeunit’en ikke placeres i umiddelbar nærhed af ventilsættet vil der være en merudgift til rørføring fra ventilsættet til unit’en, som en tommelfingerregel skal du regne med et par hundrede kroner pr. løbende meter.

Når vi besøger din ejendom, en til to uger før etablering af stikket, vil du få en pris på de ekstra meter indvendig rørføring.

Sløjfer i min olietank hvis jeg vælger pakkeløsningen?

JA – Evt. sløjfning af et stk. olietank samt afmelding af denne til kommunen er med i pakkeløsningen – fritstående olietank tømmes og fjernes, nedgravet olietank bundsuges og afproppes. Ønskes tanken fyldt op sker dette for egen regning. Det er en forudsætning, at olietanken er anvendt forskriftsmæssigt, på tidspunktet for konvertering til fjernvarme. Oliespild og olieforurening, f.eks. pga. misligholdelse af olietanken, påhviler ejeren. Vanskeliggøres sløjfningen af olietanken pga. særlige forhold, vil beløbet, der overstiger kr. 6.900,- inkl. moms, blive tillagt pakkeprisen. 

Jeg tror der er asbest på min installation – er fjernelse af asbest med i pakkeløsningsprisen?

Entreprenøren tager en prøve af din installation, såfremt den er positiv, er det ejeren der betaler for asbestsaneringen. Prisen afhænger af omfanget af asbest.

Der er hul i gulvet under mit nuværende oliefyr, skal jeg selv ordne gulvet?

Ja, dette er ikke en del af pakkeløsningen.

Hvem fjerner mit gasskab samt afmelding af HMN?

Ejeren underskriver fuldmagt vedrørende afbrydelser af naturgas til fjernvarmeselskabet. HMN nedtager måler samt afbrydelse af gasstik og fjerner gasskab. Vi sørger for den efterfølgende retablering.

Hvor mange gange skal jeg forvente at være hjemme i forbindelse med installering af fjernvarme?

Der skal forventes et møde på matriklen, hvor det aftales, hvor fjernvarmeunits skal placeres i rummet og placering af stikledning. 

Efterfølgende skal der påregnes yderligere 4 besøg for: 

1. Skråboring/kælderboring

2. Montering af ventilbeslag

3. Unitmontage incl. indregulering

4. Isolering og elmontage

Bliver jeg varslet om hvornår der forventes aktivitet på min matrikel?

Ja, du bliver varslet ca. 14 og ca. 3 dage før.

I hvor lang tid skal jeg regne med at undvære varme i forbindelse med montering af fjernvarmeunits?

Du skal normalt regne med at undvære varme i én dag, fra kl. 7.00 til kl. 16.00.

Hvor mange units modeller kan man vælge imellem?

Hvis der vælges pakkeløsning er udgangspunktet en gulvstillet beholderløsning (højskabsmodel). Såfremt denne løsning ikke er mulig, kan der tilbydes en alternativ løsning, hvilket vil blive aftalt på mødet på ejendommen.

Kan jeg få en model med 150 liter VVB (standard er 110 liter)?

Ja, det kan du, denne model koster kr. 500,- ekstra.

Hvad koster det at opvarme varmt brugsvand?

Der tages udgangspunkt i en standard varmtvandsbeholder som den i fjernvarmens ”Pakkeløsning” (Metro type 6440 model 110), og en varmtvandstemperatur på 55 °C. 

For at opvarme det kolde vand i beholderen bruges ca. 5 kWh, der med det nuværende takstblad for fjernvarmen vil koste kr. 3,50 inkl. moms (FDH takst 2016/2017).

Energilån – tilbydes kun i forbindelse med markedsføringskampagner
Hvem kan få energilån?

Alle nye fjernvarmekunder, der konverteres til fjernvarme i forbindelse med en kampagneperiode inden for Hvidovre Fjernvarmeselskabs (HFS) områder, hvor låntager indgår aftale om køb af fjernvarme til normaltarif kan benytte denne låneordning.

Hvis jeg har lånt kr. 100.000,00.- og efterfølgende vinder kr. 50.000,00 i Lotto. Kan jeg så afdrage med de kr. 50.000,00.-?

Ja, det kan du. De resterende rater forbliver de samme, men lånets løbetid bliver forkortet. Der pålignes ingen yderligere omkostninger eller gebyrer.

Hvis jeg nu vinder kr. 100.000,00 og ønsker at indfri lånet, kan jeg så gøre det til enhver tid?

Ja- et lån kan altid indfries, til enhver tid gældende restgæld plus renter. Uden ekstra omkostninger.

Et ekstra afdrag på 5.000,00 kr. er også muligt at indbetale.

Kan jeg ændre låneansøgningsbeløbets størrelse undervejs?

Ja - hvis du har søgt om lån på kr. 59.995,00.- og det viser sig undervejs, at udgifterne til etableringen bliver større end forventet fra start - kan man ændre lånebeløbets størrelse i det endelige lånedokument.

Når du så ansøger om det endelige beløb, skal du huske at vedlægge de regninger, der ligger til grund for det ekstra arbejde der er lavet.

Hvor stor er renten på lånet?

Lånet forrentes med en fast rente i hele lånets løbetid. HFS fastsætter år for år renten for det nye lån. Rentesatsen vil derfor afhænge af, i hvilket år lånet er optaget. Renten bliver fastsat ud fra HFS´ senest beregnede gennemsnitlige lånerente med tillæg af en rentemarginal.
Denne rentemarginal dækker administrationen af låneordningen samt omkostninger forbundet med eventuelle tab på debitorer.
For mere information kontakt os her.

Får jeg tilsendt kontoudtog?

Ja, men kun hvis du henvender sig til Hvidovre Fjernvarmeselskab – på mail ebo@ebo.dk eller ringer på tlf.nr. 36 38 38 00.

Hvad kan jeg låne penge til?

Det fremgår af selve låneansøgningsdokumentet, hvilke udgifter til etablering af Fjernvarme, samt øvrige energibesparelser, der kan søges om lån til.

Stikledning (Arbejder på din grund)
Kan jeg få fjernvarme selvom min indkørsel er meget lang?

JA – alle der bor i et fjernvarmeområde kan få fjernvarme uanset hvor langt der er fra skel til huset. Tilslutningsbidraget størrelse afhænger af dit varmebehov og stikkets længde.
Særligt for udbygningsområder, er tilslutningsbidraget for parcelhuse i udbygningsområderne kr. 25.000,- inkl. moms og 31.250 inkl. moms for etageejendomme, uanset hvor langt der er fra skel til dit parcelhus/ejendom.
Fjernvarmesikker afsluttes i ventilsæt der typisk placeres indvendig på en facadevæg.

Mit nuværende fyrrum er placeret længst væk fra vejen, koster det da ekstra at blive tilsluttet fjernvarmen?

NEJ - tilslutningsbidraget for parcelhuse i udbygningsområderne er kr. 25.000,- inkl. moms, uanset hvor langt der er fra skel til dit parcelhus. Fjernvarmestikket afsluttes i et ventilsæt der typisk placeres indvendig på en facadevæg.

Retableres min have efter fjernvarmestikket er lagt ind i mit hus?

JA - din have retableres selvfølgelig når vi er færdige!

Hovedledning (Arbejder på din vej)
Asfaltbelægningen på vejen er meget ujævn der hvor I har gravet, hvornår udbedres dette?

Efter at hovedledningen er etableret i din gade og traceet er asfalteret skal udgravningen have tid til at sætte sig. Vi kommer derfor igen ca. et år efter, at vi har etableret fjernvarme i dit område. Her vil det øverste lag asfalt blive fræset af, og et nyt pænt og jævnt asfaltslidlag blive etableret.

Hvorfor nu det? Vi vil gerne følge Hvidovre Kommunes retningslinier for gravearbejde, her foreskrives der at det opgravede vejareal skal have mulighed for at sætte sig, inden endelig asfaltretablering udføres, så fremtidige sætninger i asfalten undgås!

Hvis fortovsfliserne, kantsten og vejbelægning ude foran mit hus er ødelagt, efter at entreprenøren har kørt på dem, hvornår bliver det så lavet?

Hvidovre Fjernvarme ønsker besked om evt. skader. Du er altid velkommen til at fremsende besked om evt. knækkede fliser til os.

Kontakt os

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/ EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1
2650 Hvidovre

Mandag til torsdag: 09:00 - 16:00
Fredag: 09:00 - 15:00

Tlf. 36 38 38 00, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

test

Vagt-telefonen: 36 78 73 68

Ved alvorlige driftsstop uden for normal arbejdstid, kan der ringes til den bemandede vagttelefon, fx: manglende varmeforsyning, brud på forsyningsledninger eller oplysninger i forbindelse med ledningsarbejder.