Nyheder

 

En af de mest rentable energibesparelser i boligen er at sørge for, at loftet er godt isoleret. Dette gælder særligt i boliger med flade lofter og sadeltag, altså et tag med en vis skrå rejsning, da det her er lettere at efterisolere. Og der kan være store besparelser at hente ved et velisoleret loft. Der kan sagtens isoleres ovenpå et eksisterende isoleringslag, men det kræver, at den eksisterende isolering ikke er beskadiget eller trykket flad, da det er luften i isoleringslaget der isolerer.

Det er vigtigt at isoleringslaget ikke dækker for ventilation af tagrummet, da ventilationen er vigtig bl.a. i forhold til bortledning af fugt. Ofte vil en del af tagrummets ventilation ske ude ved tagfoden, op langs med undersiden af tagfladen. Her bør der derfor holdes en afstand på min. 50 mm. mellem oversiden af isoleringslaget og undersiden af tagfladen.

Af hensyn til inspektion af tagrummet kan det ofte være nødvendigt at etablere en ny gangbro, når tagrummet efterisoleres. Som udgangspunkt bør man ikke fjerne den eksisterende gangbro, da den kan have en stabiliserende effekt for tagkonstruktionen. Etabler i stedet en ny gangbro længere oppe og sørg for at holde en afstand på min. 70 mm. mellem oversiden af isoleringslaget og undersiden af gangbroen af hensyn til ventilation.

Inden efterisoleringen af loftet påbegyndes kan det være en god idé at informere ejendommens forsikringsselskab. Øget isolering ændre på tagrummets fugtforhold, og det kan derfor have indflydelse på forsikringens eventuelle dækning af råd og svamp.

I de sidste artikler har vi talt meget om fugt i boligen, hvordan fugten opstår og hvordan niveauet holdes nede. Det er vigtigt, at den varme og fugtige luft ikke stiger op og skaber problemer i tagrummet. Inden der efterisoleres på loftet er det derfor vigtigt at undersøge, om der er en tætsluttende dampspærre ned mod de opvarmede rum – ellers er første skridt at få etableret en sådan, men husk at der kun må være én dampspærre i konstruktionen.

Af energimæssige hensyn anbefales det generelt, at der isoleres med mindst 300 mm. isolering på loftet, når der er etableret en tætsluttende dampspærre mod de varme rum. Er man i tvivl om der er en dampspærre, bør isoleringslaget ikke overstige 150 mm.

Læs mere om, hvorfor en tætsluttende dampspærre er så vigtig i næste nyhedsbrev, eller besøg os på Varmens Dag den 2. marts 2018, hvor efterisolering af lofter er temaet for energisparestanden.

 

 

15-02-2018

 

Udskriv